ΕΛΑΙΟΔΙΧΤΑ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ OLIVENET

Τα ελαιόδιχτα συγκομιδής της Olivenet είναι προϊόντα υψηλής ποιότητας. Είναι τα πιο ενισχυμένο της
αγοράς με την καλύτερη ελεγμένη ποιότητα μοόϊνου νήματος, βάση διεθνών προδιαγραφών.
Δεν ξηλώνουν, δεν σκίζονται, δεν συρικνώνονται.


Έχουν μεγάλη ελαστικότητα και είναι τα πιο αξιόπιστα δίχτυα ελαιοσυλλογής στα χέρια του ελαιοπαραγωγού
!

Πλάτος / m 4 / 5 / 6 / 7 / 8
Μήκος / m 6 / 8 / 10 / 12 /14

Τα ελαιόπανα Olivenet είναι κατάλληλα για χρήση σε λιπαρά τρόφιμα και δεν περιέχουν φθαλικούς εστέρες ή κάποιους  άλλους πλαστικοποιητές. Οι χρησιμοποιούμενες πρώτες ύλες είναι μη τοξικές και δε επηρεάζουν τα προϊόντα που έρχονται σε επαφή.

Οι διαστάσεις ποικίλουν ανάλογα με τις ανάγκες του καταναλωτή.

Ελαιόδιχτα Συγκομιδής
ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ: Υψηλή ποιότητα μονόινου νήματος βάσει διεθνών προδιαγραφών.

Ελαιόδιχτα Συγκομιδής