Δίχτυα Προστασίας

Τα Δίχτυα Προστασίας είναι κατασκευασμένα για να παρέχουν προστασία σε οικοδομικούς και άλλους χώρους. Κατασκευάζονται από ελεγμένη υψηλή ποιότητα μονόινου νήματος βάσει διεθνών προδιαγραφών. Δεν σκίζονται και τοποθετούνται εύκολα σε κάθε χώρο.

ΠΛΑΤΟΣ / m 1 – 2 – 3
ΜΗΚΟΣ / m 100

Οι χρησιμοποιούμενες πρώτες ύλες είναι μη τοξικές και δε επηρεάζουν τα προϊόντα που έρχονται σε επαφή.

Οι διαστάσεις ποικίλουν ανάλογα με τις ανάγκες του καταναλωτή.

Δίχτυα Προστασίας
ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ: Υψηλή ποιότητα μονόινου νήματος βάσει διεθνών προδιαγραφών.

Δίχτυα Προστασίας