Δίχτυα Οδικής Προστασίας

Τα Δίχτυα Οδοσήμανσης χρησιμοποιούνται ως περίφραξη και σήμανση, προειδοποιώντας ότι εκτελούνται οδικές εργασίες, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθούν και για πολλές άλλες εφαρμογές.
Είναι εξαιρετικής ποιότητας και αντοχής σε όλες τις καιρικές συνθήκες. Το χρώμα τους τα καθιστά ορατά και την νύχτα.

ΜΕΓΕΘΗ / m 1 x 50 m  •  1 x 100 m

Οι χρησιμοποιούμενες πρώτες ύλες είναι μη τοξικές και δε επηρεάζουν τα προϊόντα που έρχονται σε επαφή.

Οι διαστάσεις ποικίλουν ανάλογα με τις ανάγκες του καταναλωτή.

Δίχτυα Οδικής Προστασίας
ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ: Υψηλή ποιότητα μονόινου νήματος βάσει διεθνών προδιαγραφών.

Δίχτυα Οδικής Προστασίας