Δίχτυα Μόνιμης Στρώσης

Τα δίχτυα μόνιμης στρώσης είναι προϊόντα εξαιρετικής αντοχής στον χρόνο. Δεν σκίζονται και δεν καταστρέφονται από τον ήλιο. Κατασκευάζονται από ελεγμένη υψηλή ποιότητα μονόινου νήματος βάσει διεθνών προδιαγραφών. Τα Δίχτυα Μόνιμης Στρώσης είναι ιδανικά για πολυετή στρώση, χωρίς απώλειες και προβλήματα σε όλες τις καιρικές συνθήκες.

ΜΕΓΕΘΗ / m 4 Χ 100 m  /  5 x 80 m  /  6 Χ 65

Οι χρησιμοποιούμενες πρώτες ύλες είναι μη τοξικές και δε επηρεάζουν τα προϊόντα που έρχονται σε επαφή.

Οι διαστάσεις ποικίλουν ανάλογα με τις ανάγκες του καταναλωτή.

Δίχτυα Μόνιμης Στρώσης
ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ: Υψηλή ποιότητα μονόινου νήματος βάσει διεθνών προδιαγραφών.

Δίχτυα Μόνιμης Στρώσης