Δίχτυα σκίασης
Ελαιόδιχτα Συγκομιδής

Αντοχή!!

Δίχτυα που η αντοχή συναντά την ποιότητα!!
Ελεγμένη υψηλή  ποιότητα μονόινου νήματος βάσει διεθνών προδιαγραφών.

Eco!!

Οι χρησιμοποιούμενες πρώτες ύλες στα Δίχτυα Olivenet είναι μη τοξικές και δε επηρεάζουν τα προϊόντα που έρχονται σε επαφή.

EN ISO 9001

Η Olivenet εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης EN ISO 9001 : 2008, σε όλα τα στάδια παραγωγής και διακίνησης των διχτυών της.

ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ !!