Αντιχαλαζικά Δίχτυα Olivenet

Αντιχαλαζικά Δίχτυα Olivenet, δίχτυα για την προστασία των καλλιεργειών από το χαλάζι.
Σημαντική και η προσφορά των αντιχαλαζικών διχτυών στην προστασία από τους δυνατούς ανέμους και τον καύσωνα, ενώ βοηθούν στην ποιοτική βελτίωση των προϊόντων που καλύπτουν, γεγονός που αποδίδεται στην σκίαση που προκαλούν τα ίδια τα δίχτυα.

Οι προστατευμένες από το χαλάζι καλλιέργειες είναι τα αμπελοειδή, μηλοειδή, πυρηνόκαρπα και τα ακτινίδια.

Τα αντιχαλαζικά δίχτυα της OLIVENET τηρούν αυστηρά, όλες τις προδιαγραφές του ΕΛΓΑ και είναι δοκιμασμένα με αποτελεσματικότητα στις δυσκολότερες καιρικές συνθήκες.

ΜΕΓΕΘΗ 2,4×100   •   2,5χ100   •   2,6χ100   •   2,4χ200   •   2,5χ200   •   2,6χ200 m

Οι χρησιμοποιούμενες πρώτες ύλες είναι μη τοξικές και δε επηρεάζουν τα προϊόντα που έρχονται σε επαφή.

Οι διαστάσεις ποικίλουν ανάλογα με τις ανάγκες του καταναλωτή.

Αντιχαλαζικά Δίχτυα Olivenet
ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ: Υψηλή ποιότητα μονόινου νήματος βάσει διεθνών προδιαγραφών.

Αντιχαλαζικά Δίχτυα